Relasjonsledelse; Coaching, veiledning og motivasjon

På NTNUs kurs i relasjonsledelse lærer du verktøy for å veilede, inspirere og motivere dine medarbeidere
På NTNUs kurs i relasjonsledelse
lærer du verktøy for å veilede, inspirere og
motivere dine medarbeidere.
Foto Crestock

I denne spesialiseringen lærer du hvordan du kan utvikle relasjonelt oppmerksomt nærvær gjennom å veilede, inspirere og motivere til læring og vekst hos den enkelte medarbeider, i teamet og organisasjonen. I kursene legges det vekt på trening av ferdigheter og bruk av ulike verktøy som kan danne grunnlag for ­personlig utvikling. Teori kombineres med praktiske øvinger og refleksjon som gir muligheter for ny innsikt og bedre ­forståelse av mellommenneskelige relasjoner og relasjonsledelse.

Å utvikle ledere innebærer samtidig å utvikle organisasjonen og arbeidsmiljøet. Medarbeidere er ofte omtalt som den viktigste ”kapitalen” i en bedrift - og viktige oppgaver består i å ta vare på og videreutvikle organisasjonens samlede kompetanse. Sentrale lederoppgaver er å motivere sine medarbeidere til å prestere godt og samhandle med andre. Relasjonsledelse og kommunikasjonsferdigheter blir viktig i et slikt perspektiv. Spesialiseringen gir kunnskap om hvordan man kan ta vare på og utvikle et arbeidsmiljø som fremmer et godt samarbeidsklima og gode prestasjoner, samt forebygger utbrenthet og sykefravær. Kommunikasjon, selvoppfatning, egenutvikling, coaching, veiledning, lederutvikling og organisasjonsendring er sentrale tema.

 

Læringsmål

Etter fullført spesialisering skal deltakeren forstå betydningen av og kunne anvende relasjonsledelse som en sentral del av sitt lederskap.

Kunnskap

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • ha lært og tilegnet seg forskningsbasert kunnskap om relasjonsledelse;  veiledning, coaching og motiverende ledelse i et utviklingsperspektiv
  •  ha kunnskap om hva som skaper inspirerte og motiverte medarbeidere og forstå betydningen av egen læringsinnsats og kunne utvikle den enkelte medarbeider, teamet og organisasjonen

Ferdigheter

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • kunne gjennomføre coaching og veiledning i ledelse med relasjonelt oppmerksomt nærvær, og inspirere og motivere til læring og utvikling av den enkelte medarbeider, teamet og organisasjonen
  • kunne planlegge og vurdere kritisk-konstruktivt utviklingsbehov og læringstiltak som kan iverksettes
  • kunne fasilitere og lede prosesser for å nå utviklingsmål for den enkelte medarbeider, for teamet og for organisasjonen

 

Generell kompetanse

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

 

  • forstå og anvende kunnskap om coaching, veiledning og motiverende konstruktiv relasjonslæring i ledelse
  •  kunne legge til rette for et godt arbeidsmiljø basert på konstruktiv relasjonsutvikling og gjensidighet

 

Målgruppe

Spesialiseringen passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team og organisasjoner.

 

Oppbygging/struktur

Det tilbys fire kurs à 7,5 studiepoeng i denne spesialiseringen. Du finner lenke til kursene i listen nederst på siden. Dersom spesialiseringen inngår i en mastergrad i organisasjon og ledelse, må du velge minst tre kurs fra denne spesialiseringen. Det fjerde kurset i spesialiseringsmodulen kan om ønskelig være et kurs fra en annen spesialisering.  

 

Mye av arbeidet på kursene i relasjonsledelse foregår i små grupper, med veiledning og tett oppfølging fra faglærer. Dette gjør at prisen på noen av kursene i denne spesialiseringen er noe høyere enn på andre kurs. 

 

Vi har erfaring med at det kan være flere søkere enn studieplasser på kursene i relasjonsledelse. Du bør være ekstra tidlig ute med søknaden for å øke mulighetene dine for å få opptak


Faglig ansvar

Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap har overordnet ansvar for spesialiseringen i relasjonsledelse. Spesialiseringen er et samarbeid mellom Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap og Pedagogisk institutt. Det faglige ansvaret for enkeltkurs fremgår av studieplanen.

 

Ta steget videre med en fleksibel masterutdanning - les artikkel i Scanorama


Ønsker du nyhetsbrev om kursene i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold? Registrer deg her...